joomla backup

29.12.2020.

Na prvoj sjednici Kolegijuma SO-e Milići zakazana je Posebna sjednica za srijedu, 30. decembar 2020. godine.

Zbog propisanih mjera prevencije širenja virusa korona, zasjedanje će biti održano u u prostorijama Osnovne škole “Aleksa Jakšić” u Milićima, sa početkom u 10:00 sati.

Pred odbornicima će se naći prijedlog od 16. tačaka dnevnog reda.
 
Odbornici će raspravljati o „Rebalansu Budžeta opštine Milići za 2020.godinu.“ i „Prijedlogu Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršenju Budžeta opštine Milići za 2020.godinu.“

Na dnevnom redu naći će se „Plan investicija za 2021. godinu, Plan održavanja i zaštite lokalnih i nekategorisanih puteva i ulica u naseljima za 2021.godinu.

Izvjestioci će odbornicima predstaviti prijedloge Programa utroška sredstava od naknada za eksploataciju mineralnih sirovina, voda i šuma za 2021. godinu.

Skupština će odlučivati i o prijedlogu Budžeta opštine Milići za 2021. godinu.

Odsjek za skupštinske poslove pripremio je dnevni red i materijal za Posebnu sjednicu skupštine, koje možete pogledati i preuzeti na zvaničnom sajtu opštine Milići, u sekciji Skupština, pod kategorijom Materijal za sjednicu SO.


                                              ODSJEK ZA
                                                                 SKUPŠTINSKE POSLOVE